artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/81/08

W sprawie korekty Zarządzenia nr 0151/77/08 z 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/80/08

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/79/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/78/08

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/77/08

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009