artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009