artykuł nr 36

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok
artykuł nr 37

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/06

W sprawie uzupełnienia zasad rachunkowości i planu kont
artykuł nr 38

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/06

W sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie
artykuł nr 39

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/06

W sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie
artykuł nr 40

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/06

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009