artykuł nr 11

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/06

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
artykuł nr 12

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
artykuł nr 13

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/06

W sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Sierakowie gm. Przyrów oraz przeznaczeniu ich do sprzedaży w drodze rokowań.
artykuł nr 14

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/54/06

W sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC.
artykuł nr 15

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/53/06

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość stanowiącą własność gminy Przyrów
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009