artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta gminy nr 0151/67/05

W sprawie: powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji kasy Urzedu Gminy na dzień 30 grudnia 2005 r.
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/05

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/05

W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.
artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/63/05

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych pozostających na stanie wyposażenia Urzędu Gminy.
Dostępne kategorie:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005