artykuł nr 1

Plan działania Urzędu Gminy Przyrów na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

artykuł nr 2

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021