artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB
artykuł nr 2

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Przyrów przeprowadzonej w okresie od 20 sierpnia 2014 r. do 28 września 2018 r.

Załączniki:
Protokół kontroli13 MB
Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2014