artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or 0050.51.2016 Wójta Gminy...

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Justyny Pelikan.
Dostępne kategorie:
Rok 2016