artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.70.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów
artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Przyrów o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

artykuł nr 3

Informacja o możliwości głosowania...

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 września 2015 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
artykuł nr 4

Informacja o możliwości sporządzenia aktu...

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 września 2015r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 28...

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych