artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum Gminy Przyrów zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2015

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 17...

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
artykuł nr 5

Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadamiam, że zgodnie z art.13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r.,o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. tj. z 2015r., poz. 318)  pierwsze posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum odbędą się w dniu 24 sierpnia 2015 r., w sali nr 7 Urzędu Gminy w Przyrowie, w godzinach:

o godz. 10.00,

  • Obwodowej Komisji ds. Referendum  nr 1 w Woli Mokrzeskiej;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum  nr 2 w Przyrowie;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum  nr 3 w Zarębicach;

o godz. 11.00

  • Obwodowej Komisji ds. Referendum  nr 4 w Zalesicach;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum  nr 5 w Sygontce;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum  nr 6 w Wiercicy;

Obecność obowiązkowa.

Dostępne kategorie:
Referendum 2015