artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Janów

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną", zlokalizowanej w Zarębicach, gmina Przyrów.
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami i przepompowniami w miejscowości Staropole gmina Przyrów
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Zarębice, Bolesławów"
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej składającej się z zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną w miejscowościach: Przyrów, Wiercica, Stanisławów, Zarębice, Staropole"