artykuł nr 1

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Przyrowie

artykuł nr 2

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przyrów

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 17 listopada 2014 roku
artykuł nr 4

Informacja

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie pełni dyżur :

w dniu 15 listopada 2014 roku  w godzinach od 800do 1400,

w dniu 16 listopada 2014 r., od godz. 7 00.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.103.2014 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami