artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.46.2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
artykuł nr 3

Informacja

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 5

Informacja o możliwości głosowania...

Informacja Wójta Gminy o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego