artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

O wydaniu postępowania o brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów-Drochlin na odcinku od miejscowości Przyrów do miejscowości Bolesławów"
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz. 13 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy IX sesję Rady Gminy w Przyrowie
artykuł nr 3

Karta informacyjna

Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096S Przyrów-Drochlin na odcinku od m. Przyrów do m. Bolesławów"
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1096S Przyrów- Drochlin na odcinku od m. Przyrów do m. Bolesławów".
artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu...

Gmina Przyrów informuje, że o wyborze oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie usługi "Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011-2011"