artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przyrowie

Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przyrowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr OR.0050.19.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 16 marca 2021 roku.