artykuł nr 1

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie została wprowadzone Zarządzeniem Nr OR.0050.7.2017 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2017 roku.

artykuł nr 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przyrowie

Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Przyrowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr OR.0050.21.2016 Wójta Gminy Przyrów z dnia 25 marca 2016 roku.