artykuł nr 1

Postanowienie nr 200/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie Przyrów.

artykuł nr 2

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 15 października 2023 roku

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 października 2023 roku

Wójt Gminy Przyrów informuje, że Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanowieniem nr 102/2023 z dnia 26 maja 2023 roku dokonał zmian w podziale gminy Przyrów na stałe obwody głosowania tworząc dwa nowe obwody:

  • numer 7 w Sierakowie,
  • numer 8 w staropolu.

W związku z powyższym wyborcy ujęci w spisie wyborców w w/w obwodach głosowania głosują w następujących lokalach wyborczych:

  • mieszkańcy miejscowości Sieraków: Świetlica wiejska w Sierakowie, sieraków 73;
  • mieszkańcy miejscowości Staropole: Strażnica OSP w Staropolu, Staropole 9.
artykuł nr 4

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023 roku

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 68 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.