Uchwała Nr 4200/VII/238/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach