Uchwała Nr 4200/VII/237/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach