Uchwała Nr 4200/VII/236/2018 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach