główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2019

Podatek rolny w roku 2019 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r . (Mon. Pol. z 2018 r., poz. 1004) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 54,36 zł za 1 kwintal.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 135,90 zł z 1 ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 271,80 zł z 1 ha fizycznego