Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: ElżbietaŚlęzak-Zawadzka
Zastępca Przewodniczącego: Wiesław Stanuchiewicz
Sekretarz: Arkadiusz Różycki
Członkowie: Maria Wiśniewska
JarosławNabiałek