Protokół głosowań z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.