główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.32.2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji do naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.