Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarębice