Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Wiercica