Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bolesławów