Wypis i Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Opinia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości

Wydanie postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału nieruchomości

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów