główna zawartość
artykuł nr 1

Wypis i Wyrys z planu zagospodarowania...

Wypis i Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 2

Ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

artykuł nr 3

Opinia o zgodności proponowanego podziału...

Wydanie postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału nieruchomości

artykuł nr 4

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów