główna zawartość
artykuł nr 16

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

artykuł nr 17

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego...

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 z późn.zm.)

artykuł nr 18

Zawarcie związku małżeńskiego przed...

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 z późn.zm.) ; ustawa z dnia 29 września 1986 r., (Dz.U.t.j.z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 z późn.zm.)