główna zawartość
artykuł nr 11

Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu...

Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

artykuł nr 12

Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu zgonu

artykuł nr 13

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu urodzenia

artykuł nr 14

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed...

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

artykuł nr 15

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia...

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą