główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2019-2020 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2019-2020

artykuł nr 3

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce zdewastowanego istniejącego budynku jednopoziomowego po byłej zlewni mleka.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2019-2020

artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2019-2020

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017