główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenia lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenia lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 699013S i nr 699023S wraz z budową miejsc postojowych w miejscowości Sygontka gm. Przyrów