Ogłoszenie o planowanym zakupie i dostawie

Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów oraz budynku gminnego na ul. Rynek 17/18 w Przyrowie w sezonie zima 2018-2019 r.

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2018-2019 r."

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2018-2019 r."

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Zakup i dostawa używanego autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Przyrów

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby projektu...

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Zapytanie ofertowe na obsługę konta projektu "Rozwój kompetencji cyf...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prowadzenia na portalu społecznościowym konta projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Zapytanie ofertowe na obsługę księgową projektu "Rozwój kompetencji ...

Zapytanie ofertowe na obsługę księgową projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Zapytanie ofertowe na wybór koordynatora projektu "Rozwój kompetencj...

Zapytanie ofertowe na wybór koordynatora projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania p..n.: Remont pomieszczeń na potr...

Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Senior + w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015-2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi pn. &qu...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi pn. "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2018-2019"

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów ratownictwa medycznego z deską ort...

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną i szynami Kramera dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów w ramach realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów w sprzęt ratowniczy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe na dostawę defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych ...

Zapytanie ofertowe na dostawę defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów w ramach realizacji zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przyrów w sprzęt ratowniczy”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dostępne podkategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017