OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego pasa dr...

Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów nr działki 167 k. m.1 obr. Kopaniny

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na p...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przyrów i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie przestrzeni pu...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie przestrzeni pu...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę-modernizację drogi t...

,,Przebudowa-modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980mb. w miejscowości  Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie’’ ,,Przebudowa  istniejącego pasa drogowego ul. Mokrej w m. Zalesice, gm. Przyrów’’

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie przestrzeni pu...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie przestrzeni pu...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę pasa drogowego w mie...

Przebudowa pasa drogowego w miejscowości: Zalesice ul. Nadrzeczna, ul. Kolejowa, ul. Kolejowa za torami, ul. Zielona wraz z budową chodników, na terenie gminy Przyrów