Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie przestrzeni pu...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów komuna...

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów komuna...

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w latach 2018 i 2019 roku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę-modernizację drogi t...

Przebudowa-modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę-modernizację drogi t...

Przebudowa-modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980mb w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji sanita...

Gminny Zakład Komunalny: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice’’

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej z...

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m-ci Staropole gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej z...

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiercicy gmina Przyrów“ 1.1. Część (zadanie) nr 1 –Kanalizacja sanitarna z przyłączami w Zalesicach gmina Przyrów -II ETAP 1.2. Część (zadanie) nr 2 -Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Wiercica gmina Przyrów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego pasa dr...

"Przebudowa istniejącego pasa drogowego w miejscowościach: Przyrów ul. Słoneczna, ul. Rolnicza, ul. Ogrodowa; Smyków ul. Prosta, ul. Stawowa, Wola Mokrzeska ul. Rzeczna na terenie gminy Przyrów" 1.1. Część (zadanie) nr 1 - przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków gmina Przyrów; 1.2. Część (zadanie) nr 2 – przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów; ul. Stawowej w m...