Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Przyrów”

Ogłoszenie o planowanym zakupie i dostawie

Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów oraz budynku gminnego na ul. Rynek 17/18 Przyrów w sezonie zima 2017-2018 r.

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Staropole gmina Przyrów"

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n. "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2017-2018"

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w Wiercicy gmina Przyrów"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na: "Pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań Przyrów: ul. Słoneczna, ul. Rolnicza ul. Ogrodowa; Smyków: ul. Prosta, ul. Stawowa; Wola Mokrzeska: ul. Rzeczna; na terenie Gminy Przyrów"

Zapytanie ofertowe

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Przyrów w 2017 roku

Dostępne podkategorie:
Rok 2018
Rok 2017