Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę oleju opałowego...

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 35 000 litrów w roku 2014 do kotłowni w budynku Urzędu Gminy Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ...

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kopaniny, Sieraków, Wola Mokrzeska, Zalesice, Przyrów i Smyków, Gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg gminnych...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 oraz 2014-2015 i 2015-2016.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na p...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawa kruszywa na bud...

Zakup i dostawa kruszywa na budowę drogi w miejscowości Bolesławów gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na p...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na p...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi odbierania o...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkół na teren...

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2013/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont Domu Wiejskiego w miejsc...

Remont Domu Wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów - modernizacja kotłowni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej- ul. Z...

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zielona w Przyrowie, Gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoł...

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej, Gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont Domu Wiejskiego w miejsc...

Remont Domu Wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu poprzez...

„Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzeska Gmina Przyrów”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarębice Gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego w ilośc...

Dostawa oleju opałowego w ilości 35 000 litrów w 2013 roku do Urzędu Gminy w Przyrowie.