główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej obejmuje wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropiane

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont...

Remont ul. Nowej polegać będzie na wykonaniu warstwy a asfaltobetony o średniej grubości 4cm na szerokości 5,50m, wymiana krawężników i chodników o szerokości od 1,70m do 2,20m

artykuł nr 13

Ogłoszenie o planowanym zakupie do 14 tys EURO

W związku z planowanym zakupem GMINA PRZYRÓW prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Przedmiot zamówienia obejmuje bezgotówkowy zakup paliw do autobusu szkolnego w ilości ON-7500 litrów oraz do pojazdów jednostek OSP na terenie Gminy Przyrów – ON-4000

artykuł nr 14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i...

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy oleju opałowego grzewczego w ilości 35 000 litrów w ciągu roku 2011. Dostawa w I kwartale 14000 litrów i IV kwartale 21 000 litrów