główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty...

Adaptacja odcinka rzeki Wiercicy na cele rekreacyjne poprzez budowę 4-ch przystani dla kajaków o długości 5,0m i szerokości 2,5m, kładki dla pieszych o długości 13,00m i szerokości 2,20m, pomostu widokowego na zbiorniku Zalesice o konstrukcji drewnianej długości 24,50m i szerokości 2,50m, przystani pływającej (całorocznym) dla kajaków na zbiorniku Zalesice o długości 7-8m oraz 3 altan z wyposażeniem i 10 koszy na śmieci

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy...

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2011/2012

artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dróg dla trasy rowerowej nr 600 na odcinkach w miejscowości Sygontka - 821mb i w Woli Mokrzeskiej - 237mb

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu przetargowym na "Świadczenie kompleksowej usługi o podwyższonym standardzie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Przyrów"

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesicach