Ogłoszenie o przetargu na remont i budowę chodnika

Budowa chodnika na ul. Leśnej, ul. Sportowej i ul. Stromej w Przyrowie oraz remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie.

Ogłoszenie o przetargu na remont chodnika i budowę placu zabaw

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodnika i budowę placu zabaw w miejscowości Wiercica. 

Renowacja i przebudowa boisk sportowych

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na renowację i przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych 

Remont drogi gminnej w miejscowości Wiercica Gmina Przyrów

 Zakres remontu obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz odwodnienia. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm na poszerzeniach i 15cm na pozostałym odcinku. Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralna 4cm, wiążąca 4cm, - długość jezdni - 537,20m, - szerokość jezdni - 5,0m, - obustronne utwardzenie poboczy tłuczniem gr 15cm, - odwodnienie do istniejących rowów

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dla ścieżki rowerowej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dróg dla trasy rowerowej nr 600 na odcinkach w miejscowości Sygontka - 821mb i w Woli Mokrzeskiej - 237mb.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

Adaptacja odcinka rzeki Wiercicy na cele rekreacyjne poprzez budowę 4-ch przystani dla kajaków o długości 5,0m i szerokości 2,5m, kładki dla pieszych o długości 13,00m i szerokości 2,20m, pomostu widokowego na zbiorniku Zalesice o konstrukcji drewnianej długości 24,50m i szerokości 2,50m, przystani pływającej (całorocznym) dla kajaków na zbiorniku Zalesice o długości 7-8m oraz 3 altan z wyposażeniem i 10 koszy na śmieci

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowozy dzieci do szkół

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi dowozu i odwozu uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2011/2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dróg dla trasy rowerowej nr 600 na odcinkach w miejscowości Sygontka - 821mb i w Woli Mokrzeskiej - 237mb

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu przetargowym na "Świadczenie kompleksowej usługi o podwyższonym standardzie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Przyrów"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę instalacji CO

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesicach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej obejmuje wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropiane

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont ul. Nowej w Przyrowie

Remont ul. Nowej polegać będzie na wykonaniu warstwy a asfaltobetony o średniej grubości 4cm na szerokości 5,50m, wymiana krawężników i chodników o szerokości od 1,70m do 2,20m

Ogłoszenie o planowanym zakupie do 14 tys EURO

W związku z planowanym zakupem GMINA PRZYRÓW prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: Przedmiot zamówienia obejmuje bezgotówkowy zakup paliw do autobusu szkolnego w ilości ON-7500 litrów oraz do pojazdów jednostek OSP na terenie Gminy Przyrów – ON-4000

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy oleju opałowego grzewczego w ilości 35 000 litrów w ciągu roku 2011. Dostawa w I kwartale 14000 litrów i IV kwartale 21 000 litrów