Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Załączniki
strona 1   445.837 KB
strona 2   113.033 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rekultywację składowiska odpadów

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bolesławów-Staropole Gmina Przyrów  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej z...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy Gmina Przyrów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizacja oczyszcza...

Przedmiot zamówienia obejmuje remont i modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków LEMNA o docelowym przepływie Qdśr=308m3/d.

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Ogłoszenie o planowanym zakupie paliw do autobusu szkolnego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2010 roku"