Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Przyrowie ul. Szkolna.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony ma przebudowę drogi z chodnikami or...

Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi w miejscowości Zarębice – chodniki oraz zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Zarębice

Postępowanie przetargowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Postępowanie przetargowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Smyków

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych oznaczonych Nr od 1 do 4 i nr 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę linii kablowej do oświet...

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę kablowej linii 1kV YAKY 4 x 16 mm2 w Woli Mokrzeskiej gmina Przyrów służącej do zasilania oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej i Rzecznej"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi transportowe

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009-2010 na terenie Gminy Przyrów"

Ogłoszeniu o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Przyrowie ul. Rynek 17/18

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej - ul. Lelowska w Przyrowie"

Ogłoszenie o przetargu na modernizację instalacji C.O.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLP.341/6/09. Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Przyrowie - etap III - modernizacja instalacji c.o."

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie docieplenia budynku Urzędu Gminy

Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, polegającą na wykonaniu następujących prac: docieplenie ścian metodą lekką mokrą - 1182 m2

Ogłoszenie o przetargu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku...

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Przyrowie

Ogłoszenie o przetargu na docieplenie budynków

Ogłoszenie o przetargu na docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie

Ogłoszenie o przetargu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Ogłoszenie o przetargu na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie

Ogłoszeniu o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych oznaczonych znajdujących się w budynku położonym w Przyrowie ul. Rynek 17/18

Ogłoszenie o planowanym zakupie paliw płynnych

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup paliw do autobusu szkolnego w ilości ON-7500 litrów oraz do pojazdów jednostek OSP na terenie Gminy Przyrów - ON-3000 litrów i Pb-2000 litrów w ciągu roku 2009

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów w roku 2009. Dostawy w I i IV kwartale, po 7000 litrów w odstępie czasu około 1 miesiąca.