główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w Przyrowie ul. Szkolna.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony ma...

Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi w miejscowości Zarębice – chodniki oraz zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Zarębice

artykuł nr 3

Postępowanie przetargowe na zimowe utrzymanie...

Postępowanie przetargowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Smyków

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych oznaczonych Nr od 1 do 4 i nr 7