Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu inwestycyjnego

GMINA PRZYRÓW zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 387.235,00 PLN"

Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Mokrzeskiej gm. Przyrów

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych oznaczonych Nr od 1 do 8 znajdujących się w budynku położonym w Przyrowie ul. Rynek 17/18

Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i...

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie - etap I - modernizacja kotłowni i instalacji c.o."

Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi wojewódzkiej w Przyrowie

Gmina Przyrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont drogi wojewódzkiej DW 793 od km 1+700.74 do 2+265.38 ul. Św. Anny w Przyrowie"

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizacją dróg dojazdowych do pól

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi na odcinku o łącznej 1160m i szerokości 4,00m oraz obustronnego pobocza po 0,5m każde

Ogłoszenie o przetargu na modernizację dróg gminnych

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Bolesławów na odcinku 701,2 mb i szerokości 3,00 mb, oraz remont drogi w miejscowości Knieja na odcinku 500mb i szerokości 4 mb

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 21 000 litrów w trzech równych dostawach po 7000 litrów w odstępie czasu ok. jednego miesiąca Wspólny Słownik Zamówień: olej opałowy - 23122100-9

Spropstowanie do ogłoszenia "Modernizacja drogi dojazdowej do pól Knieja-Kopaniny"

Modernizacja drogi dojazdowej do pól Knieja-Kopaniny

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dojazdowej do pól Knieja-Kopaniny

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw

Gmina Przyrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w roku 2008

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 21 000 litrów w trzech równych dostawach po 7000 litrów w odstępie czasu ok. jednego miesiąca Wspólny Słownik Zamówień: olej opałowy - 23122100-9