Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zima 2006-2007"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dostawy opału do kotłowni"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2006-2007" na potrzeby Gminy Przyrów.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art.4a ust.2 oraz art.48 ust.2 Pzp Gminny Zakład Komunalny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy opału do kotłowni.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007". Trasa II - Bolesławów - Zarebice – Przyrów.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007". Trasa I Wola Mokrzeska – Przyrów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej"

Dowóz dzieci do szkół w roku szklonym 2006-2007

Załączniki
ogłoszenie o przetargu   33.500 KB
Formularz cenowy   60.421 KB
formularz ofertowy   29.000 KB
specyfikacja   83.000 KB
wykaz narzędzi i urządzeń   28.000 KB
wykaz osób do kontaktów   27.000 KB
wykaz osób zatrudnionych   27.500 KB
wykaz usług   28.000 KB
wzór umowy   65.482 KB
Załącznik nr 3   22.500 KB
zestawienie ilości dzieci   65.500 KB

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Przebudowy płyty Rynku w Przyrowie"

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: "Przebudowa płyty Rynku w Przyrowie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie "Przebudowy płyty Rynku w Przyrowie"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Remontu dróg gminnych w 2006 roku"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia: "Remont dróg gminnych w 2006 roku"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (powyżej 60 00...

Przedmiot zamówienia: Przebudowa płyty Rynku w Przyrowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na: "Przebudowę płyty Rynku w Przyrowie"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w zakresie bud...

Przedmiot zamówienia: "Remont mostu przez rzekę Wiercica w Zalesicach"

Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym na roboty budowlane (powyżej 60 000...

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa płyty Rynku w Przyrowie"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dostawa oleju opałowego w ilości 49 000 litrów"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dostawa paliw - olej napędowy ON: 10500 litrów, benzyna bezołowiowa Pb: 3000 litrów"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy oleju opałowego w ilości 49 000 litrów

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy paliw: 10500 l ON oraz 3000 l benzyny bezołowiowej