Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania zaj...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2006 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dostawa oleju opałowego - 6000 litrów"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadominie o wyborze oferty w sprawie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2005 - 2006"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: "Dostawa oleju opałowego - 14 000 litrów"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2005 - 2006"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dostawy paliwa"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa: Wola Mokrzeska - Przyrów"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa: Staropole - Wiercica - Przyrów"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dowozu dzieci do szkół w Przyrowie. Trasa: Bolesławów - Zarębice - Stanisławów - Przyrów".

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa Wola Mokrzeska - Przyrów"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa: Bolesławów - Zarębice - Stanisławów - Przyrów."

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa: Staropole-Wiercica-Przyrów"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dostawa paliwa"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Opracowanie Koncepcji programowej zwanej również Studium Programowo-przestrzennym zagospodarowania ścieków dla terenu Gminy Przyrów"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa paliwa: olej napędowy w ilości - 2700 litrów; benzyna bezołowiowa w ilości - 1000 litrów

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Opracowanie Koncepcji programowej zwanej również Studium Programowo-Przestrzennym zagospodarowania ścieków dla terenu Gminy Przyrów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania na dostwę oleju opałowego lekkiego w ilości 2000 litrów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sieraków

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 2 000 litrów

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2005 roku

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sieraków"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie dostawy oleju napędowego 3100 litrów i benzyny bezołowiowej 1000 litrów

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa oleju napędowego w ilości 3100 litrów i benzyny bezołowiowej w ilości 1000 litrów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów, w trzech transzach po 6000 litrów każda"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów, w trzech transzach po 6000 litrów każda