Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   3.175 MB

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Przyrów przeprowadzonej w okresie od 20 sierpnia 2014 r. do 28 września 2018 r.

Załączniki
Protokół kontroli   12.645 MB

Dostępne podkategorie:
Rok 2014
Rok 2018