Wykaz podmiotów rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów, które uzyskały zezwolenie na odbiór odpadów ciekłych

Sprawozdanie wójta gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok