Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Pana Władysława Nowaka