Dane kontaktowe

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie

ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów

tel. +4834 3554120 wewnętrzny 31

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został utworzony uchwałą Rady Gminy
Nr 60/X/95 z dnia 24.06.1995 r.

W dniu 30.12.1997r. podjęto uchwałę Nr 157/XXXIII/97 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego


Kierownictwo Zakładu

Kierownik Zakładu – Mirosław Czarnecki

Główna księgowa - Krystyna Woźnica

Księgowa ds. fakturowania i rozliczeń - mgr Joanna Nowakowska

Godziny pracy Zakładu :

Poniedziałek – Piątek

od godz. 7.30 do godz. 15.30

Pokój nr 1(parter) budynek Urzędu Gminy


Nr konta bankowego:

KBSO/Przyrów 23 8591 0007 0330 0926 0563 0001

Działalność GZK obejmuje:

  • bieżące zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie, zleconym przez Gminę: dostarczanie wody, utrzymanie urządzeń zaopatrzenia w wodę i produkcję wody;
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  • zapewnienie należytego stanu technicznego i sanitarno-porządkowego dróg gminnych;
  • realizację zadań inwestycyjnych, związanych z wykonywaniem remontów i inwestycji, służących do produkcji wody i zaopatrzenia w wodę, zleconych przez Gminę;
  • wykonywanie usług budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowych i przyłączy zamawianych przez inwestorów, którymi są osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina;
  • wykonywanie zadań remontowo-budowlanych na gminnych obiektach, zlecanych przez Gminę;
  • wykonywanie wszelkich zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zleconych przez Gminę.
  • Wykonywanie napraw, remontów i modernizacji dróg i mostów


Dostępne kategorie:
Dane kontaktowe
Opłaty
Statut