główna zawartość
artykuł nr 1

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/39/2019 VII Składu...

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Przyrów

artykuł nr 3

Uchwała Nr 4200/VII/38/2019 VII Składu...

w sprawie; opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyrów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

artykuł nr 4

Uchwała Nr II/13/2018

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/14/2018

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok