Uchwała Nr 199/XXIX/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr 198/XXIX/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 197/XXIX/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015r

Uchwała Nr 196/XXIX/2014

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr 195/XXIX/2014

w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Uchwała Nr 194/XXIX/2014

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów